dowód
fot. pixabay.com

Czy wiesz, czym jest dowód, a czym środek dowodowy? Poznaj definicje obu pojęć, a także dowiedz się, jakie są rodzaje środków dowodowych oraz dowodów. Sprawdź, jakie dowody są zakazane w postępowaniu cywilnym. Zapraszamy do lektury.

Dowód a środek dowodowy – poznaj różnice

W prawie cywilnym pojawia się często pojęcie dowodu oraz środka dowodowego. Musisz mieć świadomość, że to pierwsze określenie jest znaczeniowo szersze od tego drugiego. Ponadto dowód ma wiele znaczeń. Za dowód uznaje się źródło dowodowe, którym jest źródło informacji o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia danej sprawy. Dowodem jest również środek dowodowy, fakt dowodowy. Za dowód tradycyjnie uznaje się również ostateczny wynik procesu myślowego, jak też postępowanie dowodowe. Dowód to inaczej także przebieg pewnego rozumowania, które prowadzi do przeświadczenia o konkretnym stanie rzeczy.

Z kolei środek dowodowy to pojęcie znacznie węższe. Tak jak wskazaliśmy, dowodem może być środek dowodowy, ale dowód nie jest środkiem dowodowym. Środek dowodowy to element, który pośredniczy pomiędzy faktem a osobą przeprowadzającą dowód. Tym samym pozwala na przekonanie się o istnieniu lub nieistnieniu danego faktu. W rezultacie środek dowodowy prowadzi do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości konkretnych twierdzeń o danym fakcie.

dowód
fot. pixabay.com

Czytaj także: Legitymacja procesowa – czym jest?

Dowody i środki dowodowe – rodzaje

Zasadnym jest przyjrzeć się bliżej rodzajom środków dowodowych i dowodów. Wśród środków dowodowych można wyróżnić te bezpośrednie, które sąd poznaje zmysłami. W tej grupie znajdują się m.in. zeznania świadka, oględziny. Drugim typem środków dowodowym są środki pośrednie, w których wykorzystuje się wnioskowanie sędziowskie. Jeden z nich to np. domniemanie faktyczne, nazywane też dowód prima facie. Wskazuje się też na środki dowodowe rzeczowe oraz osobowe. Te pierwsze z wymienionych to dowód z oględzin. Z kolei te drugie to zeznania świadków czy przesłuchanie stron. Środki dowodowe wymienione w Kodeksie postępowania cywilnego noszą nazwę ustawowych, inaczej nazwanych. Analogicznie do środków dowodowych nazwanych, wymienia się również środki dowodowe nienazwane, czyli pozaustawowe. W tej grupie wskazuje się np. na badanie linii papilarnych, badanie DNA, badanie antropologiczne, obserwacje w placówce medycznej.

Sprawdź także: Elementy konstrukcyjne pism procesowych – czy je znasz?

Jeżeli zaś chodzi o rodzaje dowodów to warto wskazać m.in. na dowód z dokumentu. Został on uregulowany w art. 773 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. W tej grupie wskazuje się na dokument urzędowy oraz dokument prywatny. Podkreślenia wymaga fakt, że zarówno dokumenty prywatne, jak i urzędowe są oparte na tzw. domniemaniu autentyczności. Polega ono na przekonaniu, że dokument pochodzi od wystawcy. Ponadto, jeżeli strona zaprzecza prawdziwości dokumentu prywatnego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie osoby, która je podpisała, od niej nie pochodzi, obowiązana jest okoliczności te udowodnić. Jeżeli jednak spór dotyczy dokumentu prywatnego pochodzącego od innej osoby niż strona zaprzeczająca, prawdziwość dokumentu powinna udowodnić strona, która chce z niego korzystać.

dowód
fot. pixabay.com

Zeznania świadków – dowód osobowy

W grupie dowodów o charakterze osobowym wymienia się dowód z zeznań świadków. Do obowiązków świadka należy stawienie się w sądzie zgodnie z wezwaniem, zeznawanie zgodnie z prawdą, a także złożenie przyrzeczenia. Jeżeli świadkiem jest osoba fizyczna, niebędąca stroną postępowania, która miała możliwość spostrzec okoliczności faktyczne mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Warto też przyjrzeć się lepiej grupie osób, które nie mogą być świadkami. Zgodnie z art. 259 k.p.c. nie mogą to być osoby niezdolne do spostrzegania oraz komunikowania swych spostrzeżeń, przedstawiciele ustawowi stron, współuczestnicy jednolici, osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy Prokuratorii Generalnej, o ile przesłuchanie mogłoby prowadzić do naruszenia tajemnicy, a także osoby, które mogą być przesłuchane w charakterze strony jako organy osoby prawnej lub innej organizacji mającej zdolność sądową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here