Faktoring a małe i średnie przedsiębiorstwa

Płynność finansowa firmy jest podstawą jej funkcjonowania i utrzymania się na rynku. Zakłócenia w przepływie pieniężnym często występują chwilowo w wyniku powstania zatorów płatniczych związanych z oczekiwaniem na wpływy z faktur wystawianych z odroczonym terminem płatności. Ponieważ zachowanie płynności jest elementarną podstawą zarządzania finansowego przedsiębiorstwem, warto zadbać o nią, korzystając z rozwiązań, jakie niesie faktoring.  Pozwala on bowiem przede wszystkim na zachowanie swobodnego przepływu pieniężnego i pozyskanie środków na gospodarowanie majątkiem obrotowym co ma szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP. Jednakże lista korzyści z faktoringu jest znacznie dłuższa. Jakie zatem dodatkowe profity wynikają z faktoringu?

Meritum faktoringu

Faktoring jest kompleksową usługą wspierającą zarządzanie należnościami. Polega na finansowaniu faktur z odroczonym terminem płatności, monitorowaniu należności i prowadzeniu ewentualnej windykacji. Inaczej ujmując firma faktoringowa, kupując od przedsiębiorcy nieprzeterminowane należności z tytułu faktur wystawionych do odbiorców towarów lub wykonanych usług, wypłaca gotówkę w formie zaliczki na poczet przyszłych płatności. Jest zatem idealnym rozwiązaniem gwarantującym szybkie pozyskanie kapitału.

Korzyści wynikające z faktoringu

W przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP faktoring stanowi pewne źródło pozyskiwania środków na finansowanie bieżącej działalności oraz na rozwój firmy. Jest też formą ubezpieczenia gwarantującą stabilność w przypadku firm prowadzących działalność sezonową. Może stanowić też tarczę ochronną przed nieuczciwymi kontrahentami i potencjalnymi zatorami płatniczymi. Do korzyści dodanych należą także takie elementy jak:

  •  pomoc w motywowaniu kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań.
  •  Wsparcie w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy jako rzetelnego przedsiębiorstwa regulującego swoje zobowiązania terminowo.
  •  Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki możliwości swobodnego stosowania odroczonych terminów płatności.
  •  Wpływ na wzrost możliwości negocjacyjnych przy zakupie towarów lub materiałów niezbędnych do wykonania usługi wynikający z możliwości uzyskania większych rabatów przy płatności gotówką.
  •  Stały i dopasowany do poziomu sprzedaży limit finansowania, który może wzrastać wraz ze wzrostem obrotów.
  •  Przy wyborze faktoringu pełnego – monitoring należności prowadzony przez firmę faktoringową z dostępem do usług administrowania wierzytelnościami.

Koszty faktoringu

Na podstawowe koszty faktoringu składają się takie elementy jak:

  • wybrany rodzaj faktoringu,
  •  prowizja, która stanowi wynagrodzenie firmy i której wysokość wynosi 0,2% – 3% w skali miesiąca.
  •  Przyznany limit oraz okres, jaki upływa pomiędzy wypłatą zaliczki a terminem płatności z faktury. Wiąże się on bowiem z wysokością odsetek pobieranych za cały okres korzystania z zaliczki i obliczany jest na podstawie dziennej stawki WIBOR.

Jednakże w przypadku faktoringu nawet powyższe należności mogą stanowić korzyść dla przedsiębiorstwa. Ponieważ można jej wliczyć w koszty prowadzenia działalności i odliczyć od podatku dochodowego i podatku VAT.

Krótki wniosek

Faktoring jako wewnętrzne źródło finansowania uniezależnia przedsiębiorcę od kapitału z zewnątrz, który jako kredyt generuje koszty związane z obsługą zadłużenia. Ponadto faktoring zwiększa poziom aktywów firmy i ułatwia zarządzanie należnościami i kapitałem. Dlatego warto zapoznać się ze szczegółowymi zasadami funkcjonowania faktoringu na stronie: https://pragmago.pl/porada/faktoring/. Jest to bowiem bardzo rzetelny poradnik, który w jasny sposób przedstawia zasady funkcjonowania faktoringu. Wyjaśnia kwestie kosztów, jakie składają się na ten rodzaj finansowania. I przede wszystkim dostarcza olbrzymiej dawki wiedzy pomocnej w podjęciu decyzji o wyborze faktoringu jako formy finansowania przedsiębiorstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here