monitoring w zakładzie pracy
fot. pixabay.com

Generalnie pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad obszarem zakładu pracy albo terenem znajdującym się wokół zakładu pracy. Może on przybrać formę monitoringu, czyli środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu. Zobacz, kiedy i na jakich zasadach można prowadzić monitoring w zakładzie pracy.

Monitoring w zakładzie pracy – zasady ogólne

Warunek monitorowania to zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom lub ochrona mienia albo kontrola produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, które – gdyby zostały ujawnione – naraziłyby pracodawcę na szkodę.

Aby jednak móc legalnie prowadzić monitoring w zakładzie pracy, pracodawca zobowiązuje się do poinformowania pracowników o jego wprowadzeniu w sposób zwyczajowo przyjęte w danym zakładzie. Pracodawca musi to uczynić nie później niż 2 tygodnie przed uruchomieniem monitoringu.

Polecamy: Kompetencje sądów pracy – w jakich sprawach?

Kiedy nie wolno prowadzić monitoringu w zakładzie pracy?

Należy pamiętać, że istnieje szereg wyłączeń od wskazanej powyżej zasady przyzwolenia na monitoring w zakładzie pracy. Po pierwsze, wskazać trzeba na zakazy prowadzenia monitoringu ze względu na konkretne miejsce, gdzie nie wolno nagrywać.

Istnieją ograniczenia co do celu, dla którego pracodawca wykorzysta konkretne materiały. Funkcjonuje także obowiązek informacyjny omówiony powyżej. Bez jego spełnienia nie wolno prowadzić monitoringu w pracy.

monitoring w zakładzie pracy
fot. pixabay.com

Miejsca, gdzie nie wolno prowadzić monitoringu

Nawet wówczas, gdy pracownicy wiedzą o tym, że w ich zakładzie pracy prowadzony będzie monitoring, istnieją miejsca, których nie należy monitorować. Monitoring nie może obejmować miejsc, udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Monitoring nie może dotyczyć również pomieszczeń sanitarnych, stołówek, palarni, szatni. Jednak i tu występuje wyjątek. Te miejsca mogą być monitorowane w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celu określonego w par. 1 art. 222 Kodeksu Pracy, a jednocześnie stosowanie monitoringu nie naruszy godności, jak również innych dóbr osobistych pracownika, np. poprzez wykorzystanie technik uniemożliwiających rozpoznanie osób, które przebywają w takich pomieszczeniach czy korzystają z tych pomieszczeń.

Co ważne, aby móc wprowadzić monitoring pomieszczeń sanitarnych, pracodawca musi uzyskać wcześniejszą zgodę zakładowej organizacji związkowej. W przypadku, gdy taka organizacja nie funkcjonuje w danym zakładzie, zgoda musi być wyrażona przez przedstawicieli pracowników, którzy zostali wybrani w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Cele monitoringu w zakładzie pracy – poznaj je lepiej

Musisz pamiętać, że Twój pracodawca nie może nagrywać Cię tylko dlatego, że ma taką ochotę. Monitoring w zakładzie pracy powinien być uzasadniony względami bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia. Co więcej, przetwarzanie zdobytych w ten sposób informacji jest możliwe jedynie dla celów, dla których zostały zebrane. Tak więc, poprzez monitoring w zakładzie pracy, pracodawca analizuje jedynie poziom bezpieczeństwa w swoim przedsiębiorstwie, nie może natomiast podglądać zatrudnionych osób czy klientów tylko z tzw. czystej ciekawości albo aby dowiedzieć się czegoś więcej na gruncie prywatnym o konkretnych osobach.

monitoring w zakładzie pracy
fot. pixabay.com

Czas, przez który materiały można przechowywać, nie może przekraczać okresu 3 miesięcy od dnia nagrania. Istnieje jednak sytuacja, gdy termin ten ulega przedłużeniu. Dzieje się tak, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. Inna sytuacja dotyczy tego, gdy pracodawca powziął wiadomość, że mogą stanowić one dowód w sprawie. Wówczas termin przechowywania tego typu materiałów ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Co dzieje się, gdy wskazane terminy mijają? Uzyskane dane z monitoringu trzeba zniszczyć, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Poznałeś już cele monitoringu w zakładzie pracy. Mamy nadzieję, że będziesz w pełni korzystać ze swoich praw. Pamiętaj, że pracodawca nie potrzebuje Twojej zgody do zamontowania monitoringu w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Zgody wymagają jedynie pomieszczenia sanitarne.

Czytaj także: Ubezpieczeni w ZUS – jakie mają obowiązki?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here