motywacja do pracy
fot. pixabay.com

Zastanawiasz się, co możesz zrobić, by zachęcić siebie i swoich współpracowników do pracy? Oto kilka metod na motywację. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia zasad motywacji, wskażemy czym właściwie jest motywacja do pracy i dlaczego jest tak istotna. Zapraszamy do lektury.

Motywacja – co to jest?

Zapewne każdy z nas spotkał się z pojęciem motywacji. W mediach, np. w Internecie, można wciąż spotkać ogłoszenia tzw. trenerów motywacyjnych, którzy mają nauczyć nas metod i technik motywujących. Czym jednak jest ta legendarna motywacja? Okazuje się, że motywacją można określić stan gotowości do działania. Jest to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych. Cały proces motywacyjny składa się z zespołu pojedynczych motywów. Motyw to natomiast przeżycie psychiczne człowieka, które pobudza go do działania albo go powstrzymuje lub przeszkadza mu w podjęciu określonej aktywności.

Rodzaje motywacji

Przy tej okazji warto wymienić kilka typów motywacji. Każdy z nich ma inne swoje źródło i jest podyktowany innym motywem. Trzeba tu wskazać: motywację wewnętrzną oraz motywację zewnętrzną. Nie można również pominąć motywacji pozytywnej oraz motywacji negatywnej. Poniżej wyjaśniamy, czym jest każdy z wymienionych typów.

motywacja do pracy
fot. pixabay.com

Motywacja wewnętrzna

Motywacją wewnętrzną określa się stan, gdy człowiek aktywizuje się do podjęcia działania, motywowany swoimi wewnętrznymi potrzebami, które chce zaspokoić. Motywacja wewnętrzna zwykle wynika z ciekawości jednostki. Natomiast czynnikami motywującymi będą docierające do osoby bodźce, które charakteryzują się wieloznacznością, dziwnością, złożonością, wieloznacznością czy niezgodnością.

Motywacja zewnętrzna

O motywacji zewnętrznej mówi się wówczas, gdy potrzeba działania jest wzbudzona w jednostce dzięki przyjętemu systemowi nagród i kar. Motywacja do pracy zewnętrzna to pewna tendencja do podejmowania wysiłku z obawy przed określonymi konsekwencjami albo z pragnienia osiągnięcia konkretnego celu czy uzyskania korzyści istotnej dla jednostki. Wiąże się ona z przekonaniem, że przyczyna oraz kontrola działania są zewnętrzne.

Motywacja negatywna

Kolejnym, interesującym rodzajem motywacji jest tzw. motywacja negatywna. Aby zmotywować pracownika stosuje się mechanizm ujemny, np. straszy się go utratą stanowiska czy obniżeniem pensji. Takie działanie ma mobilizować człowieka do podejmowania bardziej efektywnych działań. Niestety, na wiele osób ta technika może nie działać i może wręcz demotywować.

Motywacja pozytywna

Wartym omówienia typem motywacji jest tzw. motywacja pozytywna. Nazywana jest również motywacją dodatnią. Opiera się ona na różnego rodzaju wzmocnieniach. Taki rodzaj motywacji ma pozwolić na osiągnięcie człowiekowi lepszego niż dotąd poziomu zaspokojenia jego potrzeb. Bodźcem do działania jest tu perspektywa nagrody, którą jednostka może otrzymać.

Motywacja do pracy – jak motywować?

Czy istnieją konkretne narzędzia, które będą zachęcać do podjęcia pracy? Okazuje się, że tak. Co więcej, wielu pracodawców już je stosuje. Oto, co można zrobić, by zmotywować się do działania. Uświadom sobie, że podejmowanie konkretnych aktywności gwarantuje Ci rozwój osobisty. Już sam fakt rozwijania talentów powinien być inspirujący. Jeżeli zależy Ci na tym, by osiągnąć poziom mistrzowski w swoim zawodzie, warto działać. To kolejny motywator, na który warto zwrócić uwagę. Możliwość zarobienia wysokich pieniędzy powinien być dobrym czynnikiem motywującym. Dla wielu z nas to właśnie pieniądze i szansa zaspokojenia swoich potrzeb finansowych to najważniejsze elementy brane pod uwagę w trakcie wybierania miejsca pracy. Następnym motywatorem jest tzw. poczucie decyzyjności. Jeżeli mamy szansę wpływania na to, co dzieje się wokół i realną kontrolę nad swoją pracą, to pracujemy o wiele bardziej wydajnie.

motywacja do pracy
fot. pixabay.com

Motywacja do pracy jest niezbędna, by działać skutecznie. Jeżeli chcemy zarabiać lepiej i rozwijać się, a także zdobywać doświadczenie, warto znaleźć w swojej pracy takie elementy, które będą nas mobilizować do działania. Szukajmy korzyści, które zachęcą nas do wykonywania zleconych nam obowiązków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here