prawo pracy
fot. pixabay.com

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła wiele zmian. Warto zapoznać się z nimi lepiej, by móc w pełni korzystać z możliwości, jakie daje nam prawo pracy. Zapraszamy do lektury.

Kontrola trzeźwości

Do tej pory pracodawca nie miał prawa kontrolować poziomu trzeźwości pracowników. Zmiany, które wejdą w życie wraz z nowelizacją mają nieco uprościć procedurę sprawdzania trzeźwości pracowników. Co istotne, kontrola nie może naruszać ani godności, ani dóbr osobistych pracowników, ale pracodawca będzie mógł ją przeprowadzić w sposób, który nie wymaga zastosowania badania laboratoryjnego. Do takiego badania należy wykorzystać urządzenie, które ma odpowiedni, ważny dokument, który potwierdza kalibrację i wzorcowanie.

Wydłużenie umowy na czas próbny

Nowe przepisy pozwolą na wydłużenie czasu zatrudnienia na umowie na czas próbny o okres urlopu czy też innej nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika. W przypadku pojawienia się takich niedogodności, istnieje możliwość wydłużenia okresu próbnego, nie dłużej jednak niż o 1 miesiąc. To dobre rozwiązanie dla tych pracowników, którzy mają problemy różnego rodzaju i nie są w stanie połączyć pewnych kwestii, np. urlopu z właśnie rozpoczętą pracą. To furtka dla nich i szansa na podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze.

Dłuższe przerwy

Pracownicy będą mogli korzystać także z dłuższych przerw. Zgodnie z nowelizacją pracownik, który pracuje minimum 6 godzin, ma prawo do skorzystania z przerwy trwającej minimum 15 minut. Z kolei pracownik pracujący dłużej niż 9 godzin, ma prawo do dwóch przerw po 15 minut. Osoba, która pracuje dłużej niż 16 godzin dziennie ma prawo do trzech przerw po 15 minut. Wszystkie te przerwy wliczają się w czas pracy.

prawo pracy
fot. pixabay.com

Praca zdalna

Pracownik będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o ustanowienie pracy zdalnej. Pracę zdalną będzie możesz wykonywać całkowicie lub częściowo w miejscu przez siebie wskazanym. Co więcej, pracownik będzie mógł korzystać z możliwości pracy zdalnej wówczas, gdy w kraju występuje stan nadzwyczajny, stan zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Dodatkowo, praca zdalna będzie mogła być wykonywana okazjonalnie. W tym celu pracownik ma obowiązek złożenia wniosku w wersji papierowej lub elektronicznej, w którym potwierdzi, że posiada odpowiednie warunki do tego, by wykonywać w taki sposób pracę.

Ograniczenie zakazu konkurencji

W myśl nowych przepisów pracodawca nie będzie mógł zabronić pracownikowi pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą. Co więcej, pracownik nie może być z powodu zatrudnienia u innego pracodawcy być niekorzystnie traktowany. Warto jednak pamiętać, że to uregulowanie nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy pracodawca zawrze z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji.

Polecamy: Własność w prawie – sprawdź, czym jest?

Kwestie wypowiedzenia uregulowane

Nowe przepisy zakładają także obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Podobnie w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W każdym przypadku powinna zostać wskazana przyczyna uzasadniająca taką decyzję. Chroni to pracownika przed niesprawiedliwym traktowaniem i zwalnianiem bez konkretnej przyczyny.

Zapewnienie dostępu pracowników do informacji o warunkach pracy

Każdy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy ma prawo dostępu do informacji o warunkach pracy. Co więcej, obowiązek poinformowania o warunkach pracy spoczywa na pracodawcy, który ma 7 dni na to, by powiadomić pracownika o tym, jaki ma warunki pracy.

Urlopy dodatkowe

prawo pracy
fot. pixabay.com

Pracownik zyska także możliwość skorzystania z dodatkowego nieodpłatnego urlopu, aby zapewnić opiekę osobistą albo wsparcia członkowi rodziny zamieszkującym w tym samym gospodarstwie domowym. Wymiar takiego urlopu będzie wynosić 5 dni. Taki wniosek o udzielenie urlopu opiekuńczego należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Termin nie może być krótszy niż 1 dzień przed dniem rozpoczęcia korzystania z urlopu.

Wiesz już, na czym polegają zmiany w prawie pracy. Mamy nadzieję, że przedstawione kwestie będą dla Ciebie prawdziwą inspiracją i sposobem na to, by walczyć o swoje prawa pracownicze.

Czytaj także: Zmiany w Kodeksie pracy [sierpień 2022] – czy korzystne dla pracowników?

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here