Adaptacja gotowego projektu domu

Przed zakupem wymarzonej działki, warto zapoznać się z zapisami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w decyzji o Warunkach Zabudowy, które są obligatoryjne dla terenu, na którym usytuowana jest konkretna działka. Dokumenty te pozwolą Inwestorowi zorientować się, jaki dom może wybudować na wybranej działce i wśród jakich projektów domów szukać tego idealnego, dostosowanego do własnych potrzeb. MPZP i WZ określają wymagane  parametry inwestycji, w tym mogą zawierać ustalenia dotyczące powierzchni zabudowy względem powierzchni działki, układu połaci dachu, czy wysokości kalenicy.

Znając już wytyczne zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w decyzji o Warunkach Zabudowy, Inwestor może zacząć poszukiwania projektu, który będzie odzwierciedleniem potrzeb jego i rodziny. Gotowe projekty domów ARCHON+ kuszą bogatą i różnorodną ofertą oraz funkcjonalnymi i przemyślanymi rozwiązaniami. Inwestor wraz z zakupionym projektem otrzymuje zgodę na wprowadzenie na etapie adaptacji standardowych zmian do projektu, które nie wymagają już kontaktu z biurem. Ich szczegółowy zakres znajduje się na stronie ARCHON+

Czym jest adaptacja gotowego projektu

Czym jest adaptacja gotowego projektu?

Każdy gotowy projekt domu wymaga dostosowania do uwarunkowań lokalizacyjnych, czyli adaptacji projektu. Adaptacja obejmuje dwa etapy, czyli adaptację obowiązkową i dodatkową. Obowiązkowa dotyczy dostosowania projektu domu do działki Inwestora, w tym do jego usytuowania względem stron świata, nośności gruntu, ewentualnych spadków, strefy klimatycznej kraju i wynikających z niej stref obciążeń konstrukcji śniegiem i wiatrem, a także stref przemarzania gruntu i wysokości wód gruntowych. Podczas adaptacji wykonuje się także projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem projektowanego budynku, przygotowany na mapie geodezyjnej do celów projektowych. Na tym etapie projektant adaptujący musi zebrać także niezbędne zgody, opinie i pozwolenia, które potem dołączy do wniosku o pozwolenie na budowę.

W ramach adaptacji dodatkowej możliwe jest wprowadzenie zmian w projekcie, wynikających z indywidualnych preferencji Inwestora.

Kto dokonuje adaptacji projektu

Kto dokonuje adaptacji projektu?

Adaptacji projektu dokonują projektanci adaptujący, posiadający stosowne uprawnienia oraz należący do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa. Wybierając specjalistę do adaptacji swojego projektu oprócz powyższych wytycznych, warto wybrać takiego, który pracuje na terenie, na którym leży działka Inwestora. To wygodne, ponieważ będzie on bardzo dobrze zorientowany w lokalnych przepisach i uwarunkowaniach. Zgodnie z Prawem budowlanym architekt adaptujący gotowy projekt domu odpowiada za zakres i poprawność przygotowania projektu budowlanego i jest uważany za projektanta obiektu budowlanego budynku, nawet jeśli nie nanosi w nim żadnych zmian. Dokonując adaptacji projektu, architekt adaptujący zatwierdza go swoim podpisem i pieczątką. Warto zwrócić uwagę, że adaptacji projektu podlega nie tylko architektura, ale także konstrukcja i instalacje, których dokonują konkretni branżyści.

Zmiany w projekcie na etapie adaptacji

Zmiany w projekcie na etapie adaptacji

Gotowe projekty domów są chronione mocą prawa autorskiego, niemniej w dokumentacji przygotowanej dla Klientów ARCHON+ określony jest zakres standardowych zmian, jakich na etapie adaptacji można dokonać bez potrzeby kontaktu z projektantem Pracowni. Zmiany, które najczęściej wprowadza się, chcąc jeszcze bardziej dopasować projekt domu do potrzeb to m.in.: wielkość i lokalizacja drzwi i okien, niewielkie zmiany układu wewnętrznego, w tym stawianie lub likwidacja ścianek działowych, a także zmiana materiałów wykończeniowych. Zmiany niestandardowe zawsze wymagają kontaktu z biurem projektowym.

ARCHON+

Inwestorzy, który decydują się na zakup projektu ARCHON+ otrzymują kompletną dokumentację zawierającą szczegółowo opracowaną część architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną. Zapraszamy na www.archon.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here