umowa o pracę
fot. pixabay.com

Zastanawiasz się, czy przyjąć pracę na etat? Zobacz, jakie zalety ma umowa o pracę z punktu widzenia pracownika. Kiedy warto skorzystać z takiego rozwiązania? Zapraszamy do lektury naszego tekstu.

Umowa o pracę – czyli co?

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia korzyści wynikających z umowy o pracę, wskażemy, czym właściwie jest zatrudnienie na tych zasadach. Umowa o pracę to podstawowa forma zatrudnienia. Ze względu na korzyści, jakie może przynieść jest jedną z najbardziej preferowanych przez pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy wiąże się jednak z największymi kosztami. Poznaj najważniejsze zalety zatrudnienia na umowę o pracę, które sprawiają, że pracownicy chcą właśnie pracować na takich zasadach.

Duża stabilność zatrudnienia

Umowa o pracę zapewnia okres wypowiedzenia, który chroni przed tym, że pracownik z dnia na dzień pozostanie bez pracy. Wyróżnia się trzy okresy wypowiedzenia uzależnione od czasu zatrudnienia na umowę o pracę w konkretnej firmie. Najkrótszy z nich to 2 tygodnie. Przysługuje on osobom, które na umowie pracę w danym przedsiębiorstwie były zatrudnione krócej niż 6 miesięcy. Kolejny okres wypowiedzenia to 1 miesiąc – przeznaczony dla pracowników, którzy pracowali co najmniej 6 miesięcy w firmie. Najdłuższy okres wypowiedzenia to 3 miesiące – dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę przynajmniej przez 3 lata.

Umowa o pracę daje więc ten przywilej, że pracodawca będzie musiał z wyprzedzeniem poinformować o tym, że chce zwolnić danego pracownika.

Ochrona przed zwolnieniem

umowa o pracę
fot. pixabay.com

Umowa o pracę chroni przed zwolnieniem wiele osób, m.in. kobiety w ciąży i przebywające na urlopie macierzyńskim, pracowników w wieku przedemerytalnym, pracowników młodocianych, działaczy związkowych. Zabezpiecza więc grupy, które są narażone na trudności związane ze znalezieniem kolejnej pracy. Ochrona przed zwolnieniem przysługuje także w trakcie nieobecności pracy z przyczyn usprawiedliwionych.

Pracownikom w wieku przedemerytalnym przysługuje ochrona przed zwolnieniem jeżeli brakuje im do osiągnięcia  wieku emerytalnego nie więcej niż 4 lata. Co do kobiet w ciąży, to jeżeli pracownica zaszła w ciążę w czasie okresu wypowiedzenia, pracodawca powinien anulować swoje wypowiedzenie i nie dopuścić do rozwiązania stosunku pracy. Ochrona przysługuje kobiecie od pierwszego dnia ciąży.

Szerokie uprawnienia pracownicze

Kolejną zaletą zatrudnienia na umowie o pracę jest szereg praw pracowniczych. Pracownik ma prawo do płatnego urlopu. W zależności od stażu pracy okres ten wynosi 20 lub 26 dni. Ta zasada nie dotyczy np. służb mundurowych, którym ze względu na specyfikę pracy przysługuje więcej dni urlopowych. Warto tu także wspomnieć o dodatkowych dni urlopowych z powodu ważnych okoliczności życiowych, np. narodzin dziecka, swojego ślubu czy śmierci członka rodziny.

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę w razie potrzeby może skorzystać z L4. Wówczas, pomimo tego, że nie wykonuje obowiązków zawodowych, może liczyć na 80 proc. wypłaty. Nie można też pominąć możliwości płatnego urlopu macierzyńskiego czy też prawa do minimalnego wynagrodzenia.

Uregulowany czas pracy

Szczegółowe zasady współpracy są uregulowane w umowie o pracę. Pracownik ma ściśle ustalony czas pracy, np. 8 godzin w ciągu doby, 40 godzin pracy w tygodniu. W tym kontekście należy wspomnieć, że osoba zatrudniona na umowę o pracę może świadczyć pracę w nadgodzinach za dodatkowym wynagrodzeniem lub „wymienić” nadgodziny na dodatkowe dni wolne.

To doskonały układ dla osób, które cenią sobie rutynę i porządek dnia.

umowa o pracę
fot. pixabay.com

Opłacone składki

Umowa o pracę obliguje pracodawcę do ponoszenia części składek na rzecz pracownika z własnej kieszeni. Co więcej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę liczy się do stażu pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest częściowe opłacenie składek emerytalnych oraz rentowych, a także w całości składki wypadkowej, na Fundusz Pracy, a także na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Umowa o pracę to sposób na większą życiową stabilizację. Gwarantuje najwięcej uprawnień pracowniczych, stąd jest preferowana przez wielu pracowników.

Czytaj także: Workation – praca i wakacje w jednym

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here