dodatki pieniężne
fot. pixabay.com

Czy wiesz, że ustawa o świadczeniach rodzinnych zakłada również możliwość ubiegania się o szereg dodatków? Poniżej charakteryzujemy najpopularniejsze dodatki pieniężne. Zapraszamy do lektury.

Dodatki pieniężne – rodzaje

Zacznijmy od wskazania rodzajów dodatków pieniężnych, omówionych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Praktycznie każdy etap życia dziecka może zostać dofinansowany przez państwo.

Okazuje się, że wymieniony akt prawny przewiduje dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Dodatki dotyczą też kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego. Takie świadczenia są związane z podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Teraz możemy przejść do omówienia szczegółowego kilku wymienionych powyżej typów dodatków pieniężnych.

Urodzenie dziecka – dodatek z tego tytułu

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, matce, ojcu lub innemu, faktycznemu opiekunowi dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Przysługuje on do ukończenia przez malucha pierwszego roku życia. Jest to jednorazowa kwota w wysokości 1000 zł.

dodatki pieniężne
fot. pixabay.com

Czasem podczas porodu przychodzi na świat więcej niż jedno dziecko. W takich sytuacjach świadczenie należy się na każde dziecko osobno. Warunkiem uzyskania takiego dodatku pieniężnego jest pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Ten fakt należy potwierdzić poprzez zaświadczenie lekarskie lub dokument wystawiony przez położną.

Dowiedz się więcej: Niezdolność do pracy – czym jest?

Dodatki pieniężne z tytułu opieki nad dzieckiem

Matce, ojcu lub faktycznemu opiekunowi albo opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje tzw. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem. Można z niego skorzystać w okresie urlopu wychowawczego. Maksymalny czas jego pobierania nie może być jednak dłuższy niż 24 miesięcy kalendarzowych. W przypadku, gdy matka, ojciec bądź opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, ten czas wydłuża się do 36 miesięcy. Z kolei, gdy dziecko uzyskało orzeczenie o niepełnosprawności alb o znacznym stopniu niepełnosprawności, czas przysługiwania dodatku to 72 miesiące.

Wysokość dodatku to 400 zł miesięcznie. Ta kwota zawsze jest taka sama, niezależnie od liczby dzieci pod opieką. Jeżeli na urlopie wychowawczym jest dwóch opiekunów, dla obojga rodziców bądź opiekunów przysługuje tylko jeden dodatek.

Kiedy dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem nie przysługuje? Wymienić należy tu kilka takich sytuacji. Nie może z niego korzystać osoba, która bezpośrednio przed uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy krócej niż 6 miesięcy. Nie może z niego korzystać osoba, która podjęła lub kontynuuje zatrudnienie albo inną pracę zarobkową. Co istotne, praca ta ma uniemożliwiać sprawowanie opieki osobistej nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego. Z tego dodatku nie skorzysta również osoba korzystająca ze świadczenia rodzicielskiego albo w okresie urlopu macierzyńskiego pobiera zasiłek macierzyński. Dotyczy to również sytuacji, gdy dziecko zostało umieszczone w placówce, która zapewnia całodobową opiekę.

Sprawdź także: Ubezpieczeni w ZUS – jakie mają obowiązki?

Dodatek do rodziny wielodzietnej

To kolejny, zasługujący na uwagę dodatek pieniężny. Może go otrzymać matka lub ojciec, opiekun faktyczny dziecka lub jego opiekun prawny. Kwota tego rodzaju dodatku wynosi 95 zł. Przysługuje on na trzecie i kolejne dzieci, które są uprawnione do tego, by otrzymywać zasiłek rodzinny.

dodatki pieniężne
fot. pixabay.com

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Samotni rodzice, ale też opiekunowie faktyczni bądź opiekunowie prawni dziecka mogą liczyć na pomoc państwa, pobierając właśnie tego rodzaju dodatki pieniężne. Taki dodatek przysługuje wówczas, gdy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka. Takie świadczenie nie zostało zasądzone z m.in. z uwagi na to, że drugi z rodziców nie żyje, ojciec jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica zostało oddalone.

Miesięcznie to kwota w wysokości około 200 zł.

Polecamy: Świadczenia rodzinne – jak wyglądają świadczenia pieniężne?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here