Tryb zaspokojenia wierzyciela
fot. pixabay.com

Długi wymagają zaspokojenia wierzyciela. Czy wiesz, jak w polskim ustawodawstwie wygląda zaspokojenie wierzyciela? Oto kilka informacji w tym temacie, które ułatwią Ci zrozumienie tego zagadnienia. Zapraszamy do lektury.

Zaspokojenie wierzyciela na zasadach ogólnych

Tryb ten reguluje ustawodawca przepisami, które mają rangę iuris cogentis w zakresie zastawu zwykłego. Z kolei jeżeli chodzi o zakresu zastawu rejestrowego oraz hipoteki morskiej zwraca się uwagę na przepisy względnie obowiązujące.

W myśl art. 312 Kodeksu Cywilnego zaspokojenie zastawnika z rzeczy obciążonej następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. W tym przypadku następuje odesłanie do przepisów części II Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dotyczą one tytułów egzekucyjnych oraz przepisów dotyczących egzekucji świadczeń pieniężnych z ruchomości. Nie można też pominąć przepisów związanych z zasadami podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

Czytaj także: Użytkowanie w Kodeksie Cywilnym

Sposób zaspokojenia wierzyciela

Jak odbywa się zaspokojenie wierzyciela? Dochodzi do tego poprzez zastosowanie trybu postępowania egzekucyjnego. Na poczet wierzytelności i związanych z nią roszczeń zastawnik powinien w braku odmiennej umowy pobierać je i zaliczyć na poczet nieruchomości.

Stanowi o tym art. 319 Kodeksu Cywilnego. Okazuje się, że więc także w ten sposób może nastąpić zaspokojenie wierzyciela.

Tryb zaspokojenia wierzyciela
fot. pixabay.com

Czytaj także: Hipoteka – jaka jest jej istota?

Zaspokojenie zastawnika z rzeczy oddanej

Warto też przyjrzeć się lepiej innemu zagadnieniu, a więc zaspokojeniu zastawnika z rzeczy oddanej w zastaw. Następuje ono według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Tym samym, egzekucję prowadzi tu komornik sądowy. Komornik sądowy dokonuje sprzedaży, zwykle w ramach licytacji, następnie sporządza plan podziału uzyskanej sumy i stosownie do tego zaspokaja wierzycieli.

Warto pamiętać o tym, że zastawnikowi przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia. Warto jednak pamiętać o tym, że przepis szczególny może ustanowić szczególne przywileje egzekucyjne dla innych wierzytelności.

Co jest podstawą egzekucji?

Podkreślenia wymaga fakt, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Co zatem jest tytułem wykonawczym? To tytuł egzekucyjny, który jest zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Stanowi o tym art. 776 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Co może stanowić tytuł egzekucyjny? Praktyka pokazuje, że bardzo często podstawą wszczęcia egzekucji jest wyrok sądowy. Tym samym, chcąc wszcząć egzekucję, najpierw należy dochodzić roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

Hipoteka morska – tryb zaspokojenia wierzyciela

Warto przyjrzeć się również temu, jak wygląda tryb zaspokojenia wierzyciela w przypadku hipoteki morskiej. Według art. 83 par. 2 KM zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z przedmiotu hipoteki morskiej następuje w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego.

Co ciekawe, przepisy szczegółowe wskazują jednak na to, że umowa zawarta między właścicielem statku a wierzycielem o ustanowieniu hipoteki morskiej może przewidywać przejęcie przez wierzyciela hipotecznego posiadania statku obciążonego hipoteką, łącznie z upoważnieniem do sprzedaży, w celu zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności z dochodu, jaki przynosi statek, lub z ceny uzyskanej z jego sprzedaży. Szczegóły związane z tym zagadnieniem dostępne są w Kodeksie morskim.

Jak wygasa zastaw?

Tryb zaspokojenia wierzyciela
fot. pixabay.com

Warto też wiedzieć, jak wygasa zastaw. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że zastaw wygasa w razie wygaśnięcia zabezpieczonej wierzytelności. Prawo zastawu to prawo akcesoryjne, którego celem jest zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności. Z tego też powodu w razie przeniesienia wierzytelności z wyłączeniem zastawu, prawo to również wygasa. W przypadku, gdy zastawnik zwróci rzecz zastawcy, zastaw taki wygasa niezależnie od zastrzeżeń przeciwnych.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym, powoduje wygaśnięcie zastawu. Gdy zaś dojdzie do wygaśnięcia zastawu rejestrowego, powoduje to wykreślenie z rejestru zastawów.

Znasz już tryb zaspokojenia wierzyciela. To dość ciekawy i praktyczny temat.

Czytaj także: Trybunał Konstytucyjny – czym jest?

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułCzym są e lekcje?
Następny artykułCo to znaczy LMS?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here