BHP
fot. pixabay.com

Każdy pracownik, który rozpoczyna pracę na nowym stanowisku, musi zostać przeszkolony z zakresu BHP. Bezpieczeństwo i higiena pracy są bardzo istotne i chronią pracownika przed niespodziewanymi sytuacjami w pracy. Jest to przygotowanie, dzięki któremu pracownik wie, jak zachować się w trudnej sytuacji.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Czy wiesz, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie pracy? Do obowiązków pracodawcy zaliczyć należy: ochronę zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawca obowiązany jest również do odpowiedniego wykorzystywania osiągnięć nauki i techniki w zakresie BHP. Warto wymienić tutaj do czego szczególności obowiązany jest pracodawca. Jego zadaniem jest organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Do obowiązków pracodawcy zaliczyć należy także zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad BHP. Pracodawca powinien wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie. Wśród jego obowiązków wymienić należy także kontrolę wykonywania tych poleceń.

BHP
fot. pixabay.com

Należy pamiętać, że pracodawca jest obowiązany reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi też dostosować środki podejmowane celem doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników. Podczas tych czynności musi brać pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Pracodawca winien działać zgodnie z prawem, w tym zapewniać wykonanie wystąpień, nakazów, decyzji czy zarządzeń. Są one wydawane przez organy nadzoru, a także wykonywać zalecenia społecznego inspektora pracy.

Pracodawca nie może pomijać potrzeb poszczególnych grup zawodowych. wśród nich wymienić można pracowników młodocianych, pracownice w ciąży lub karmiące piersią, jak również pracowników z niepełnosprawnościami.

Czytaj także: Niezdolność do pracy – czym jest?

Informacje, jakie w ramach BHP musi przekazywać pracodawca

Do istotnych zadań, które ciążą na pracodawcy, zaliczyć należy także obowiązek przekazywania pracownikom informacji. Czy wiesz, co powinien przekazywać pracodawca swoim pracownikom? Okazuje się, że wśród tego rodzaju obowiązków wymienić należy obowiązek informacji o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, które są podejmowane w celu wyeliminowania albo ograniczenia zagrożeń.

Pracodawca musi poinformować w należyty sposób o zagrożeniach dla zdrowia i życia, które występują w zakładzie pracy. Na tym jednak nie kończy się jego rola. Pracownicy muszą zostać również poinformowani, jakie zagrożenia na nich czyhają na poszczególnych stanowiskach pracy oraz przy wykonywanych pracach.

Muszą też poznać zasady postępowania w przypadku awarii, a także wiedzieć jak sobie radzić w innych sytuacjach, które mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu. Pracodawca winien jest wskazać osoby, pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Inni współpracownicy muszą konkretnie wiedzieć, jakie to są osoby. Taka informacja obejmuje  imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy, kontakt do osoby, np. numer telefonu służbowego albo inny środek komunikacji.

Nagłe wypadki – jak powinien reagować pracodawca?

Na pracodawcy ciążą również obowiązki, które są związane z pierwszą pomocą w nagłych wypadkach. Pracodawca musi wówczas zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Są to np. takie związane z gaszeniem pożarów i ewakuacji pracowników.

Musi także wyznaczyć pracowników którzy będą odpowiedzialni za udzielanie pierwszej pomocy, a także wykonywać czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. Podczas tych wszystkich czynności należy działać zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

BHP
fot. pixabay.com

Istotnym obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie łączności ze służbami zewnętrznymi. Są one wyspecjalizowane w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, w tym w ratownictwie medycznym czy ochronie przeciwpożarowej.

Czytaj także: Ubezpieczeni w ZUS – jakie mają obowiązki?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here