dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
fot. pixabay.com

. Wielu z nas kara kojarzy się przede wszystkim ze sprawą przed sądem. Jednak można uniknąć sprawy w sądzie. Jak to zrobić? Czy wiesz, na czym polega dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w polskim ustawodawstwie? Postaramy się przybliżyć to zagadnienie. Oto, na czym ono polega. Zapraszamy do lektury.

Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Gdy postępowanie prowadzi finansowy organ postępowania przygotowawczego, nim zostanie wniesiony akt oskarżenia, sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może zgłosić wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Jakie są przesłanki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności? Znajdziemy je w art.. 17 KKS. Skąd sprawca może wiedzieć o tym, że ma prawo do złożenia takiego wniosku? Przed pierwszym przesłuchaniem finansowy organ postępowania przygotowawczego obowiązany jest pouczyć sprawcę o prawie do złożenia takiego wniosku.

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
fot. pixabay.com

Co ciekawe, jeżeli sprawca ukończył już 17 lat, ale nie ukończył jeszcze 18 lat, wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności może w jego imieniu zgłosić przedstawiciel ustawowy.

W razie wystąpienia przez sprawcę o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, finansowy organ postępowania przygotowawczego może zamiast aktu oskarżenia wnieść niezwłocznie do sądu wniosek o udzielenie takiego zezwolenia.

Czytaj także: Koszty procesu karnego – kto je ponosi?

Czy można cofnąć wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności?

Co w przypadku, gdy konkretna osoba jednak zmienia zdanie i nie chce poddać się odpowiedzialności dobrowolnie? Czy ma prawo do cofnięcia takiego wniosku? Okazuje się, że prawo jak najbardziej przewiduje taką możliwość.

Trzeba pamiętać, że cofnięcie wniosku nie jest możliwe przed upływem miesiąca od jego złożenia, a także po wniesieniu do sądu przez finansowy organ postępowania przygotowawczego wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.

Co dzieje się z pieniędzmi, które osoba chcąca początkowo poddać się dobrowolnie karze złożyła? W razie cofnięcia wniosku uiszczone przez sprawcę kwoty zatrzymuje się do zakończenia postępowania jako zabezpieczenie. To zabezpieczenie: grożących mu kar, środków karnych lub innych środków oraz kosztów postępowania. Stanowi o tym art. 144 KKS.

Czytaj także: Organy egzekucyjne w prawie cywilnym

Jakie elementy powinien zawierać wniosek finansowego organu postępowania przygotowawczego?

Przyjrzyjmy się teraz lepiej budowie i elementom, jakie powinien zawierać wniosek finansowego organu postępowania przygotowawczego. Przede wszystkim taki dokument musi zawierać imię i nazwisko sprawcy oraz inne dane określające jego tożsamość. Ponadto, musi znajdować się w nim dokładne określenie zarzucanego czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia, a zwłaszcza wysokości uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej.

Trzeba dodatkowo wskazać przepisy Kodeksu, pod które zarzucany czyn podpada. Osoba przygotowująca taki dokument nie może zapomnieć również o dokładnym określeniu wykonanych przez sprawcę obowiązków, o których mowa w art. 143 par. 1 do 3 KKS. Należy też wskazać sąd właściwy o udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Co ciekawe, uzasadnienie wniosku może być ograniczone do wskazania dowodów świadczących o tym, że wina sprawcy i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości. Ponadto innych okoliczności świadczących o tym, że w danej sprawie można zezwolić na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, a w szczególności ze względu na to, że jest to wystarczające do zaspokojenia uzasadnionego interesu finansowego Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego uprawnionego podmiotu. Wskazuje na to art. 145 par. 1-3 KKS.

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
fot. pixabay.com

Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności finansowy organ postępowania przygotowawczego uzależnia od wykonania obowiązku uiszczenia w całości wymagalnej należności publicznoprawnej. Dzieje się tak wtedy, gdy w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności, a do tej chwili należność ta nie została uiszczona.

Czytaj także: Rozprawa w postępowaniu karnym – jak przebiega?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here