Jak zostać nauczycielem?
fot. pixabay.com

Kariera w edukacji to dla całkiem sporego odsetka społeczeństwa sposób na życie. Szacuje się, że w Polsce zawód nauczyciela wykonuje około pół miliona osób, w tym ponad 111 tysięcy pracuje w placówkach wychowania przedszkolnego. Zobacz, jak zostać nauczycielem?

Wykształcenie to podstawa

Jak można przeczytać w kryteriach opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela może uzyskać każdy, kto ma wykształcenie wyższe. Warunkiem formalnym jest ukończenie kursu pedagogicznego. Trwa on 270 godzin.

Podczas tego rodzaju szkolenia zdobywasz wiedzę dotyczącą psychologii, pedagogiki, wychowania wczesnoszkolnego czy socjologii, a także metodyki nauczania. Dodatkowym wymogiem jest ukończenie także praktyk w szkole.

Nie musisz więc kończyć studiów pedagogicznych, by być nauczycielem. Wystarczy, że będziesz mieć dyplom ukończenia studiów matematycznych, polonistycznych, fizycznych czy językowych, a następnie zapiszesz się na kurs pedagogiczny.

Jak zostać nauczycielem?
fot. pixabay.com

Jak zostać nauczycielem? Różne stopnie zawodowe

Należy mieć świadomość, że na każdym etapie edukacji szkolnej wymagane są inne kwalifikacje od nauczyciela. Wskazuje się na cztery stopnie zawodowe. Nauczyciel w toku swojego kształcenia może na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje.

Wyróżnia się następujące stopnie zawodowe: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany oraz nauczyciel dyplomowany. Dowiedz się, co możesz zrobić, by przejść kwalifikacje na kolejnych etapach. To Twojego stopnia awansu będzie zależeć wynagrodzenie. Zobacz, ile zarabia nauczyciel.

Nauczyciel stażysta – kim jest?

Na pierwszym etapie pracy, gdy rozpoczniesz swoją przygodę z nauczaniem, zostaniesz nauczycielem stażystą. Nauczyciel stażysta posiada podstawowe kwalifikacje do tego, by uczyć w szkole. Już pierwszego dnia w szkole jesteś nauczycielem stażystą.

Nie musisz w tym celu kończyć żadnych dodatkowych kursów, poza obowiązkowym szkoleniem pedagogicznym, o ile nie masz oczywiście studiów wyższych w tym obszarze.

Nauczyciel kontraktowy – jak uzyskać ten stopień?

Po 9 miesiącach pracy w szkole i byciu nauczycielem stażystą, Twój status się zmienia. Teraz już jesteś nauczycielem kontraktowym. Oczywiście pod warunkiem, że uzyskałeś akceptację komisji kwalifikacyjnej, która przeprowadziła z Tobą rozmowę.

Podczas tego rodzaju kwalifikacji musisz wykazać się znajomością przepisów prawa związanych z Twoją organizacją (tzn. szkołą, w której pracujesz). Powinieneś znać także zasady jej funkcjonowania, jak również zadania, które realizuje.

Przyszły nauczyciel kontraktowy powinien również udowodnić, że potrafi prowadzić zajęcia w taki sposób, by spełniać cele statutowe szkoły. Co więcej, chcąc być nauczycielem kontraktowym należy wykazać się umiejętnością rozpoznawania potrzeb uczniów, a także stosować wiedzę pedagogiczną w praktyce.

Gdy skończysz staż masz 7 dni na to, by dyrektorowi Twojej placówki przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. Jeżeli opiekun Twojego stażu wystawi Ci pozytywną opinię, czeka Cię rozmowa kwalifikacyjna. Po jej odbyciu możesz zostać nauczycielem kontraktowym.

Jak zostać nauczycielem?
fot. pixabay.com

Jak zostać nauczycielem mianowanym?

Jeżeli przepracujesz co najmniej dwa lata jako nauczyciel kontraktowy, możesz uzyskać tytuł nauczyciela mianowanego. Jak to zrobić? W tym celu należy otrzymać pozytywną ocenę dorobku zawodowego, jak również zdać egzamin przed komisją.

Aby uzyskać ten awans, trzeba przejść przez dwuetapową procedurę. Najpierw należy złożyć wniosek o możliwość odbycia stażu. Stażysta otrzymuje za niego ocenę. Na drugim etapie dyrektor organ, który prowadzi szkołę powołuje komisję. Weryfikuje ona, czy nauczyciel spełnia wymogi do otrzymania awansu.

Nauczyciel dyplomowany – jak zostać?

Kolejny stopień – nauczyciel dyplomowany – można zdobyć dopiero po przepracowaniu przynajmniej 12 miesięcy jako nauczyciel mianowany. Trzeba również odbyć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej, która analizuje dotychczasowy dorobek oraz po rozmowie, można tytułować się stopniem „nauczyciela dyplomowanego”.

Czy już wiesz, jak zostać nauczycielem? Mamy nadzieję, że nasz poradnik w tym Ci pomógł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here