jak zostać policjantem
fot. pixabay.com

Chciałbyś zostać stróżem prawa? Marzysz o noszeniu munduru? Dzięki naszym podpowiedziom Twoje marzenia mogą niebawem się spełnić. Zobacz, jak zostać policjantem i ciesz się pracą w wymarzonym zawodzie.

Niezbędne wymagania dotyczące zawodu policjanta

Każdy, kto chce wstąpić w szeregi policji, powinien zapoznać się z wymaganiami dostępnymi na oficjalnej stronie internetowej Polskiej Policji. Można tam znaleźć informacje dotyczące naborów do służby. Według danych wskazanych na stronie, policjantem może zostać osoba, która ma polskie obywatelstwo, cieszy się nieposzlakowaną opinią, może korzystać z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wśród innych wymogów formalnych znalazło się również posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, a także odpowiednich zdolności psychicznych i fizycznych, które predysponują do służby. To również gotowość do podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej.

Kandydat zobowiązany jest także dawać rękojmię zachowania tajemnicy zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Warto zwrócić uwagę także na kwestię osób, które podlegają kwalifikacji wojskowej. Zanim wstąpią w szeregi policji mają one obowiązek uregulowania swojej sytuacji.

Jeżeli spełnisz te wymogi, możesz starać się o przyjęcie do policji.

Sprawdź także: Ile zarabia policjant?

Jak zostać policjantem? Zgromadź niezbędne dokumenty

Aby móc zostać policjantem, musisz złożyć dokumenty do odpowiedniej komendy, w której prowadzony jest nabór. Dokumenty powinny być ułożone w kolejności wskazanej na stronie internetowej Polskiej Policji. Twoim obowiązkiem jest przygotowanie podania o przyjęcie do służby w Policji, które powinno być skierowane do komendanta wojewódzkiego Policji.

jak zostać policjantem
fot. pixabay.com

Istotne jest również przygotowanie wypełnionego kwestionariusza osobowego, w którym musisz uzupełnić odpowiednie pola zgodnie z instrukcją. Kwestionariusz otrzymasz w dowolnym komisariacie policji.

Musisz przygotować również kserokopie dokumentów, które potwierdzą Twój poziom wykształcenia oraz umiejętności. Nie mogą to być odpisy, lecz muszą to być koniecznie kserokopie. Zabierz także do wglądu oryginały, aby pracownik kadr mógł je porównać ze sobą.

Podejdź do postępowania kwalifikacyjnego

Kolejnym krokiem jest podejście do postępowania kwalifikacyjnego, które składa się z kilku etapów. Pamiętaj, by na każdym z etapów być gotowym do tego, by legitymować się dowodem osobistym. Brak tego dokumentu uniemożliwi Ci przejście kolejnych kroków. Na pierwszym etapie musisz podejść do testu wiedzy, który składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Przykładowe pytania można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej szkoły policyjnej w Szczytnie. Każdy kandydat, bez względu na to, jaką liczbę punktów zdobył, przechodzi do kolejnego etapu.

Drugi etap to test sprawności fizycznej. Jeśli chcesz podejść do tego etapu musisz mieć przy sobie zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Obowiązkowo nie może być ono starsze niż 14 dni, licząc do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego. Musisz mieć ze sobą również strój oraz obuwie sportowe. Twoim obowiązkiem jest przejście testu sprawności fizycznej w czasie, który nie przekracza 1 minuty 41 sekund. Dla kobiet i mężczyzn przewidziano te same normy w tym zakresie.

Trzeci etap to badanie psychologa. Na podstawie rozmowy, psycholog określi, czy posiadasz odpowiednie predyspozycje intelektualne oraz osobowościowe, aby pełnić służbę w Policji. Po pozytywnie przebytym badaniu, czas na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli ją zaliczysz, musisz wykonać badania lekarskie. Otrzymasz także ankietę bezpieczeństwa osobowego, która pozwoli uzyskać informacje, czy możesz mieć dostęp do danych niejawnych. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, znajdziesz się na liście kandydatów.

jak zostać policjantem
fot. pexels.com

Następnie na 6,5 miesiąca będziesz musiał udać się na szkolenie podstawowe, a potem w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz na około 3 miesiące oddelegowany do pełnienia służby w prewencji policyjnej.

Dlaczego warto zostać policjantem?

Zawód policjanta wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością, gdyż jest profesją zaufania publicznego. Policjant powinien być osobą prawą, która za cel stawia sobie dbanie o dobro innych ludzi. Noszenie munduru to nie tylko przywilej, ale również ogromny obowiązek. Należy o tym pamiętać wstępując w szeregi policji.

Przeczytaj również: Praca policjanta – jak wygląda, wymagania i obowiązki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here