kompetencje sądów pracy
fot. pixabay.com

Czy wiesz, że sprawy z zakresu prawa pracy są jednymi z najpopularniejszych? Rokrocznie wiele osób walczy przed sądem o swoje prawa. Zobacz, jakie są kompetencje sądów pracy. W jakich sprawach mogą rozstrzygać sądy pracy? Zapraszamy do lektury.

Przepisy z zakresu prawa pracy – zakres

Zacznijmy od omówienia zakresu przepisów, jakie dotyczą prawa pracy. Prawo pracy jest obszerne. Ta gałąź prawa obejmuje m.in. przepisy rangi ustawowej, jak i tzw. swoiste źródła prawa pracy. Wśród tego drugiego typu przepisów, znajdują się m.in. regulaminy wewnątrzzakładowe, statuty, porozumienia zbiorowe.

Warto jednak pamiętać, że sam fakt, iż podstawę roszczenia stanowią przepisy z innej gałęzi niż prawo pracy, nie oznacza, że sprawa traci przymiot sprawy w obszarze prawa pracy. Warunkiem jest jednak to, by konkretna podstawa prawna mieściła się w zakresie przedmiotowo-podmiotowym, wskazanym w art. 1 oraz 476 kodeksu postępowania cywilnego.

Dobrze też przyjrzeć się charakterowi roszczeń. Okazuje się, że aby rozpatrywać konkretną sprawę jako tą z zakresu prawa pracy, nie ma znaczenia, czy zgłoszone żądanie ma zasadność czy też nie. O tym, czy coś jest zasadne czy nie, decydują okoliczności faktyczne oraz obowiązująca regulacja materialnoprawna.

kompetencje sądów pracy
fot. pixabay.com

Kompetencje sądów pracy – sprawy o roszczenia ze stosunku pracy

Wyjaśnijmy, czym są sprawy o roszczenia ze stosunku pracy. Są to sprawy, które dotyczą uprawnień i obowiązków stron stosunku pracy. Tego typu kwestie wskazano w normach prawnych, a także postanowieniach obligacyjnych. Przedmiot takiego sporu to zagadnienie niewywiązania się albo nienależytego wykonania przez jedną ze stron ciążącego na niej obowiązku. Sprawy o roszczenia ze stosunku pracy mogą dotyczyć więc zarówno zaniedbań pracodawcy, jak i pracownika.

Warto zwrócić uwagę na źródła roszczeń, które wchodzą w zakres spraw o roszczenia ze stosunku pracy. Jedną z takich podstaw mogą być porozumienia zbiorowe. Opierają się one na ustawie. To w nich zawarte są prawa oraz obowiązki stron stosunku pracy.

Sprawdź także: Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Sprawy o roszczenia związane ze stosunkiem pracy

Zupełnie innym rodzajem spraw, w których rozstrzygać mogą sądy pracy są sprawy o roszczenia związane ze stosunkiem pracy. Być może nazwa jest dość podobna, ale to inny rodzaj spraw. Już wyjaśniamy, na czym polegają tego typu sprawy. Tego typu sprawy to te dotyczące uprawnień oraz obowiązków, które są pośrednio związane ze stosunkiem pracy. Słowem-kluczem jest określenie „pośrednio”. W pierwszym omówionym przypadku, sprawy związane były z obowiązkami i prawami bezpośrednio dotyczącymi stosunku pracy.

Przykład takiej sprawy o roszczenia związane ze stosunkiem pracy to np. spory na tle wykupu akcji prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa. Innym rodzajem takich spraw są te związane z zakazem konkurencji.

Jak kształtują się kompetencje sądów pracy w tym zakresie? Sąd pracy ma prawo tu rozstrzygać, ponieważ tego rodzaju spory wynikają z wcześniej ustalonych uprawnień i obowiązków związanych z byciem pracownikiem lub pracodawcą.

Polecamy: Nieopłacanie lub nieterminowe opłacanie składek do ZUS – sankcje

Sprawy o roszczenia z innych stosunków prawnych

Warto również zwrócić uwagę na kolejną kategorię spraw, które mogą być rozstrzygane przez sąd pracy. Kompetencje sądów pracy sięgają również w obszar takich spraw jak np. te o roszczenia z tzw. niepracowniczych stosunków zatrudnienia o charakterze administracyjnoprawnym. Istotne jest jednak, by przepisy pragmatyk służbowych w tym zakresie odsyłały expressis verbis do norm prawa pracy.

kompetencje sądów pracy
fot. pixabay.com

Sprawy o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego

Kolejną kategorią spraw, gdzie może działać sąd pracy, są tzw. sprawy o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego. Celem takiej sprawy jest uchylenie niepewności w stosunkach pracy. To istotne, by zapobiec naruszaniu prawa podmiotowego. Wśród przykładów tego rodzaju spraw wymienić można np. sprawę o ustalenie podstawy zatrudnienia, sprawę o ustalenie rodzaju umowy o pracę, sprawę o ustalenie miejsca wykonywania pracy, sprawę o ustalenie waluty wypłaty wynagrodzenia.

To tylko przykładowe rodzaje spraw, gdzie mogą rozstrzygać sądy pracy. Warto pogłębiać ten temat.

Czytaj także: Składki na ubezpieczenia społeczne – poznaj ich stopy procentowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here