składki na ubezpieczenia społeczne
fot. pixabay.com

Każda osoba pracująca legalnie odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne. Oczywiście, ich płatnikiem, a więc podmiotem przesyłającym pieniądze do ZUS jest z reguły pracodawca. Choć i od tego zdarzają się wyjątki, np. przedsiębiorca jest jednocześnie płatnikiem swoich składek. Zobacz, co opłacasz dzięki składkom.

Składki na ubezpieczenia społeczne –  rodzaje

Zacznijmy od wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Nasz podział uwzględniać będzie także składki na Fundusz Rezerwy Demograficznej oraz Fundusz Emerytury Pomostowej.

W ramach składek na ubezpieczenia społeczne, wymienić można składkę na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Przyjrzymy się im bliżej w dalszej części tego tekstu.

Czytaj także: Ubezpieczeni w ZUS – jakie mają obowiązki?

Składki na ubezpieczenie emerytalne – stopy procentowe

Składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne składają się z kilku komponentów. Pierwszy z nich to 19,52 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne. Warto tu podkreślić, że od lipca 2014 roku tego rodzaju składka może ulec dalszemu podziałowi. W praktyce opiera się on na tym, że 16,25 proc. albo 19,17 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne jest odprowadzane do FUS. Jeżeli decydujemy się na odprowadzanie składek do OFE wówczas do ZUS-u trafia pierwsza wymieniona wartość – 16,25 proc. Natomiast 2,92 proc. podstawy wymiaru składek przekazywane jest do OFE.

składki na ubezpieczenia społeczne
fot. pixabay.com

Rozważmy również drugą sytuację, gdy 19,17 proc. podstawy wymiaru składek jest przekazywane do FUS. Z tego 11,87 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne jest ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS. Gdy odprowadzana jest składka do OFE to 4,38 proc. podstawy wymiaru składek ewidencjonuje się na subkoncie ubezpieczonego w ZUS. Z kolei, gdy składka nie jest odprowadzana do OFE na subkoncie w ZUS-ie ewidencjonowane jest 7,3 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne.

Warto też wspomnieć, że 0,35 proc. przekazywane jest do FRD, czyli do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Jeżeli pracownik urodził się po dniu 31.12.1948 roku za okres wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przekazuje się 1,5 proc. wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Inne rodzaje składek na ubezpieczenia społeczne

Wiesz już, jak wygląda podział składek na ubezpieczenie emerytalne. Inne typy ubezpieczenia społecznego to: rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Tu również przekazuje się kwoty na to ubezpieczenie. Warto wspomnieć, że na ubezpieczenia rentowe należy zapłacić 8 proc. podstawy wymiaru składek. Natomiast na ubezpieczenie chorobowe  kwota ta wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek.

Bardziej skomplikowana jest kwestia związana z wartością składek na ubezpieczenie wypadkowe. Obecnie ta wartość waha się od 0,67 do 3,33 proc. podstawy wymiaru składek. Warto wspomnieć, że na mocy art. 27 a ustawy o ubezpieczeniach społecznych stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe za małżonka Prezydenta RP jest stała. Wynosi ona 1 proc.

Ciekawe rozwiązanie ustawodawca stosuje względem płatnika w zależności od liczby zgłoszonych osób do tego rodzaju ubezpieczenia. Jeżeli płatnik zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób to wówczas stopa składki wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej, która ustalona jest na dany rok składkowy dla grup działalności. Wynosi ona 1,67 proc.

składki na ubezpieczenia społeczne
fot. pixabay.com

Co z kolei w sytuacji, gdy płatnik zgłasza co najmniej 10 ubezpieczonych? Stopa składki wypadkowej zależy wówczas od kilku czynników. Jeden z nich to grupa działalności ustalona na podstawie rodzaju PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) ujętej w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku. Natomiast drugi element to wskaźnik korygujący (0,5-1,5) ustalany na rok składkowy. Zależy on od kategorii ryzyka dla konkretnego płatnika. Do ustalania tej wartości wykorzystuje się wskaźnik częstości poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, w wypadkach śmiertelnych oraz ciężkich oraz zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Składki na ubezpieczenia społeczne to dość skomplikowany temat. Jednak warto poznać go lepiej, by wiedzieć, na co przeznaczane są pieniądze.

Czytaj także: Księgi wieczyste – poznaj społeczno-gospodarcze znaczenie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here