praca nauczyciela
fot. pixabay.com

Od dzieciństwa, a konkretnie od czasu szkoły, kiedy to miałeś szansę obserwować pracę swoich nauczycieli, sam pragnąłeś wykonywać ten zawód. Zobacz, z jakimi obowiązkami wiąże się praca nauczyciela.

Praca nauczyciela – wierzchołek góry lodowej

Wiele osób ma tendencję do dostrzegania jedynie części obowiązków, jakie spoczywają na nauczycielach. Tymczasem praca nauczyciela nie polega jedynie na prowadzeniu lekcji. Do obowiązków belfrów należy również przygotowywanie materiałów na lekcje, pisanie treści do sprawdzianów czy pomoc w zorganizowaniu wycieczek i innych wydarzeń szkolnych.

W ten sposób oprócz obowiązkowych godzin lekcyjnych i pracy bezpośredniej z uczniem, nauczyciele muszą także pracować poza godzinami zajęć szkolnych, np. poprawiając klasówki. Ogromna część społeczeństwa nie zauważa jednak tego poświęcenia. Stąd pojawia się wiele nieprawdziwych tez dotyczących m.in. tego, że nauczyciele pracują jedynie przez 20 godzin tygodniowo, a więc 80 godzin miesięcznie, a ich miesięczne wynagrodzenie jest o wiele wyższe od osoby, która pracuje na pełny etat w znacznie gorszych warunkach. O tym, ile zarabia nauczyciel, pisaliśmy w innym artykule. Polecamy jego lekturę.

praca nauczyciela
fot. pixabay.com

Praca nauczyciela a dni wolne od pracy

Niestety, niektórzy zdają się nie dostrzegać tych wszystkich obowiązków, z którymi na co dzień mierzą się nauczyciele. Zauważają natomiast roszczenia nauczycieli oraz jedynie szereg przywilejów – jak sami o tym mówią – takich jak dwa tygodnie ferii, dwa miesiące wakacji, wolne wszystkie święta. Tak, jak najbardziej wielu nauczycieli może pozwolić sobie na taki komfort, ale miejmy świadomość, że ich plan pracy musi być dostosowany do wymagań oświatowych. Nie mogą więc sami zdecydować o tym, że ich urlop wypadnie na przykład w momencie egzaminów uczniów.

Wybierając pracę nauczyciela musisz mieć świadomość, że Twój tryb pracy w zasadniczej części będzie uzależniony od potrzeb Twoich uczniów. Nie będziesz mógł zostawiać ich na dłużej w ciągu roku. Marzy Ci się kilkumiesięczny wyjazd za granicę? Jeżeli jesteś nauczycielem raczej o tym zapomnij. Co więcej, to co inni chwalą – a więc możliwość wolnego w piękne, upalne, letnie dni, jest dla wielu nauczycieli utrapieniem. Skarżą się oni m.in. na to, że na wakacje mogą wyjechać tylko w pełnym sezonie, a to wiąże się z większymi kosztami takich podróży.

Jak wygląda praca nauczyciela na lekcji?

Każdy z nas chodziło szkoły i miał okazję przyglądać się temu jak wygląda praca nauczyciela. Zasadniczo każda lekcja trwa 45 minut. Po niej następuje dzwonek obwieszczający przerwę. W tym czasie nauczyciel albo pełni dyżur na szkolnym korytarzu, albo może udać się do pokoju nauczycielskiego, gdzie ma możliwość odpoczynku lub sprawdzenia kartkówek czy sprawdzianów. Przerwa dla uczniów nie jest więc równoznaczna z przerwą dla nauczyciela.

praca nauczyciela
fot. pixabay.com

Jak natomiast wygląda lekcja? Najpierw nauczyciel wita się z uczniami. Następnie przystępuje do wyczytywania listy obecności. Po sprawdzeniu listy obecności – w zależności od stylu pracy nauczyciela, przystępuje on do weryfikacji poziomu wiedzy uczniów oraz do sprawdzenia zadanych zadań domowych. Sprawdzenie wiedzy uczniów może polegać na wytypowaniu jednej lub kilku osób do odpowiedzi i zadaniu im pytań dotyczących zagadnień omawianych na poprzednich zajęciach. Inną metodą jest oczywiście przeprowadzenie sprawdzianu albo kartkówki. Te ostatnie nauczyciel może zapowiadać lub nie zapowiadać. Przeprowadzenie niezapowiedzianej kartkówki pozwala nauczycielowi zorientować się, na ile wiedza, którą przekazuje uczniom jest przez nich przyswajana.

Najważniejszy obowiązek nauczyciela – wiedza i wychowanie

Kolejnym etapem lekcji jest tłumaczenie trudnych zagadnień, a także wyjaśnianie skomplikowanych pojęć. Nauczyciel przekazuje swoją wiedzę w sposób usystematyzowany. Każdą lekcję poświęca innemu zagadnieniu. Wszystkie tematy wpisuje do do dziennika.

Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia dziennika – zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Dane wpisywane do dziennika to dowód, że lekcja została przeprowadzona. Ważnym elementem pracy belfra jest ocenianie uczniów. Technik oceniania uczy się na studiach. Nie mniej istotne jest również wychowywanie uczniów, służenie radą i pomocą.

Zobacz także: Jak zostać nauczycielem?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here