ubezpieczenia
fot. pixabay.com

Przyjrzyjmy się lepiej temu, jak wyglądają ubezpieczenia w Polsce. Dowiedz się, jakie są podstawowe cechy charakterystyczne dla każdego typu ubezpieczeń. Zapraszamy do lektury naszego tekstu.

Ubezpieczenia – czym są?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym w zasadzie jest ubezpieczenie. W Polsce stosuje się podział na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i gospodarcze. Wszystkim tego rodzaju ubezpieczeniom przysługuje jedno określenie, jedna wspólna definicja, pod którą rozumieć należy „urządzenia zapewniające usuwanie lub łagodzenie skutków ryzyk losowych za pomocą środków pochodzących ze składek”.

Oznacza to, że niezależnie od tego, z jakim typem ubezpieczenia mamy do czynienia, konstrukcja ubezpieczeń oparta jest na tym samym mechanizmie, gdzie ciężar ryzyka jest rozłożony na określoną zbiorowość, nazywaną również wspólnotą ryzyka, która jest zagrożona tymi samymi ryzykami.

Nikt z całej tej wspólnoty nie wie, kto w przyszłości skorzysta na pewno z tego, co oferują ubezpieczenia, ale właśnie dlatego bierze na siebie ciężar pokrywania ewentualnych wypłat na rzecz innych członków takiej wspólnoty.

Polecamy: Dodatki pieniężne dla rodzin – charakterystyka w myśl ustawy

Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia zdrowotne – czym się różnią?

ubezpieczenia
fot. pixabay.com

Podstawową różnicą jest tu przedmiot ochrony. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego chronione jest zdrowie i życie ludzkie. Takie ubezpieczenie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym różnego rodzaju usług medycznych: począwszy od wizyt lekarskich, po diagnostykę i zabiegi chirurgiczne.

Z kolei, ubezpieczenia społeczne mają zapewniać ochronę osobie ubezpieczonej w określonych sytuacjach, np.: w przypadku stałej, krótkotrwałej lub długotrwałej utraty zdolności do pracy zarobkowej w związku z nabyciem świadczeń pieniężnych z uwagi na niezdolność do pracy lub osiągnięcie wieku emerytalnego, ale też rodzicielstwo, opiekę nad członkiem rodziny lub z uwagi na jego śmierć.

Podstawą do tego, by otrzymać świadczenia z ubezpieczenia społecznego jest utrata możliwości zarobkowania z uwagi na różne sytuacje losowe, a nie swój stan zdrowia. Z kolei ubezpieczenie zdrowotne odnosi się jedynie do sytuacji, gdy występuje jakaś dysfunkcja organizmu o podłożu fizycznym czy psychicznym. Co więcej, nie każda osoba, która choruje automatycznie traci zdolność do zarobkowania: wykonywania pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto pamiętać, że z ubezpieczeń zdrowotnych korzystają również osoby, które nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. Są to funkcjonariusze publiczni, żołnierze, sędziowie, prokuratorzy, a także ci, którzy nie wykonują jakiegokolwiek zatrudnienia. Wymienić można tu dzieci, rencistów, emerytów, osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Czytaj także: Ubezpieczeni w ZUS – jakie mają obowiązki?

Ubezpieczenia gospodarcze – czym są?

Wskazać można również na tzw. ubezpieczenia gospodarcze, gdzie można dokonać podziału na te osobowe i te majątkowe. Wykupuje się je w prywatnych ubezpieczycieli. Ubezpieczenia gospodarcze osobowe można wykupić na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków czy też w razie choroby. Z kolei ubezpieczenia majątkowe zapewniają ubezpieczenia mienia, OC, ryzyka finansowego czy też ochrony prawnej.

ubezpieczenia
fot. pixabay.com

Warto zwrócić też uwagę na to, że ubezpieczenie gospodarcze charakteryzuje prywatna organizacja ubezpieczeń. Tego typu zakłady ubezpieczeń są spółkami akcyjnymi, które prowadzą swoją działalność wyróżniającą się zarobkowym charakterem. Trzeba podkreślić, że forma ubezpieczeń jest w tym wypadku dobrowolna. Od tej zasady jest jednak wiele wyjątków, np. OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Początek takiej ochrony ubezpieczeniowej zwykle przypada na dzień, który następuje po zawarciu umowy. Nie może jednak nastąpić to wcześniej niż w dzień, który jest następny po dniu zapłacenia pierwszej składki albo raty.

Ubezpieczenia to temat rzeka, który wciąż wzbudza wiele kontrowersji w Polsce. Z racji podejmowania pracy i chęci zabezpieczenia się na różne nieprzewidziane zdarzenia, warto jednak mieć wiedzę na ich temat. Dostęp do jakiegokolwiek wsparcia w trudnych sytuacjach jest lepszy niż brak jakiegokolwiek wsparcia.

Sprawdź także: Wypadek przy pracy – czym jest?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here